GoKart 6 timers løp

Publisert 11/05/2012  Ingen kommentarer  

GGF stiller for første gang lag i ett 6timers GoKart løp, også for å vise at vi kan mer enn bare bil men mest for morro 🙂
Har du lyst til å være med? Da er det bare fortsette å lese. Her står det mer info om selve dagen, også noen regler for dagen samt hvordan man melder seg på.
Dato: 16 Juni 2012.

Huysmann arrangerer ett 6 timers gokart løp, der GirlsGoFast er påmeldt. Vi skal samarbeide alle sammen, og det er om å gjøre å kjøre flest mulig runder på 6 timer. Vi må ha mellom 3-12 førere. Pris pr fører er 800,- som betales inn til konto 6580 13 99090 (+ 45,- som betales på selve dagen, for lisens og forsikring) Påmelding er bindende og du er ikke påmeldt før penger er betalt inn til konto.
Lurer du på noe?? Kontakt Anniken 41436287 Håper DU vil bli med oss å vise at vi også kan hevde oss i motorsporten! Krav som MÅ oppfylles for å kunne få bli med: Deltagere må være minimum 18 år og inneha gyldig førerkort klasse A eller B.

Konkurranseform: Lagene bestemmer selv hvor lenge den enkelte fører skal kjøre i hvert pass.  Vi anbefaler imidlertid utrente gokart førere å ikke kjøre lengre økter enn ca 20 minutter. Det lag som har kjørt flest runder i løpet av 6 timer vinner konkurransen.

Regler: Vi viser til vedlagte flaggregler som må læres av samtlige deltagere.  I tillegg gjør vi oppmerksom på følgende:
– Ved usportslig opptreden kan arrangøren ilegge en ”Stop & Go” straff.  Straffen indikeres med sort flagg (se flaggregler).  Det er ikke tillatt å foreta førerbytte i forbindelse med ”Stop & Go” straff. Under den obligatoriske briefingen på Rudskogen vil løpsleder forklare førerne hva som menes med usportslig opptreden.
– Løpsleder vurderer situasjonen fortløpende og kan midlertidig stoppe løpet dersom dette er avgjørende for sikkerheten eller gjennomføringen av løpet. Den tiden løpet stoppes regnes som en del av totaltiden.
– I depot og pitlane skal det kjøres i gangfart. Overtredelse medfører minimum 1 minutts ”Stop & Go” straff.
– Harald Huysman Karting oppnevner dommer som er ansvarlig for oppfølging av regelverket.  Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Bensinfylling/reparasjoner: Bensinfylling foretas av våre funksjonærer på raskest mulig måte.  Bensinen i tanken dekker ca 2 timers kjøring. Med inntil 18 gokarter på banen kan det oppstå kø foran bensinpumpen, og det er opp til hvert enkelt team å velge sin taktikk for tanking for å unngå lang ventetid. Førerbytte er ikke tillatt under bensinfylling. Føreren som kjører inn til fylling skal også kjøre ut av depot.
Alle reparasjoner og alt vedlikehold av gokartene foretas av våre mekanikere. Det er strengt forbudt for teamene selv å foreta mekaniske inngrep på gokartene. Brudd på dette medfører bortvisning uten refundering.
Reklame/sponsorer: Hvert team kan fritt feste sponsorlogoer på den gokart de disponerer under arrangementet.  Teamet er selv ansvarlig for fjerning av eventuelle stickers etter avsluttet løp. (og vi skal selvførgelig ha på GGF merker!)

Utstyr:
Følgende utstyr er påkrevet brukt under kjøring:
– Helhjelm med visir godkjent for Racing, Karting eller MC – Kjøredress
– Hansker som dekker håndleddene, må medbringes selv.
– Sko som dekker anklene, må medbringes selv.
Hvert lag får låne inntil 2 kjøredresser og 2 hjelmer av arrangøren.

Lagene er ansvarlig for at utlånt utstyr returneres ved arrangementets slutt.  Ikke returnert utstyr blir belastet til veiledende priser.  Det er tillatt å benytte egen helhjelm (godkjent for MC eller racing) og kjøredress.  Et begrenset antall kjøreutstyr som blant annet hansker og balaclava er tilgjengelig for utlån under arrangementet.

Øvrig utstyr: Vi anbefaler samtlige deltagere å ta med skift av klær og sko i tilfelle dårlig vær.  Husk spesielt varme og vanntette klær.

Tidsskjema vil bli sendt til de som melder seg på. Det er selvfølgelig lov å være heiagjeng også! Vi blir med på denne dagen for å gjøre noe annet enn hva vi har gjort tidligere, og vi er med for å ha det morro. Jo fler vi er jo mer morro blir det. Blir dette en suksess gjør vi dette flere ganger. HUSK: Påmelding er ikke gyldig før innbetaling for kjøring er registrert på vår konto.
Vi stiller ingen krav til fart eller erfaring, vi er med for å ha det gøy! Vil du være med å kjøre? Send oss en mail til girlsgofast@gmail.com , merk mailen med «GoKart 6 timer»

For de som vil lese litt mer om flagg regler etc, står det mer på vårt event på Facebook: http://www.facebook.com/#!/events/290914737662022/

 

MVH
Jentene i
GirlsGoFast


Kommentarer

Navn *
  E-post *
  Hjemmeside
Melding

<< Tilbake